Általános Szerződési Feltételek

A Camea SK, s.r.o (székhely: Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov, Szlovákia, Nyílvántartási szám: 36468924, Adószám: 2020008287,elérhetőség: info@abctoner.hu, tel : 06 184 804 69) által üzemeltetett webáruház Szlovákiában forgalomba hozott termékeket értékesít, kizárólag elektronikus úton, a www.abctoner.hu weboldalon keresztül.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) minden szolgáltatás és jogügylet vonatkozásában hatályos, mely a fent megjelölt weboldalon keresztül történik. 

Az Camea SK, s.r.o kijelenti, hogy Szlovákiában bejegyzett gazdasági társaság, amely az elektronikus kereskedelemhez és az ehhez kapcsolódó csomagküldő kereskedelemhez szükséges engedélyekkel, jogszabályban előírt feltételekkel rendelkezik.

A www.abctoner.hu weboldalon történő megrendeléssel, szerződés jön létre az Camea SK, s.r.o mint szolgáltató (továbbiakban Eladó) és a megrendelést leadó személy, mint vásárló (továbbiakban Vásárló) között. A megkötött szerződést (beleértve a megállapodott árral) csak a felek kölcsönös megállapodásával vagy jogi okok miatt lehet módosítani vagy megszüntetni. A webáruházon keresztül, e-mailben és telefonon leadott rendelést áll módunkban elfogadni.

A Vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen általános szerződési feltételekben foglaltakat. 

 

Megrendelés

A vásárló a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a tovább gomb megnyomásával választhat a belépés, a regisztráció, vagy a regisztráció nélküli vásárlás opciók közül. Ezt követően kerül sor az adatok megadására/ellenőrzésére/változtatására, a vásárló rendeléssel kapcsolatos adatainak rögzítésére.

A szerződéskötés nyelve: magyar. A vásárlóra a megrendelés és vásárlás során a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet a távollévők között kötött szerződések rendelkezései vonatkoznak.

Ezt követően a vásárló a fizetési és szállítási mód kiválasztása után a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket, azaz a Camea SK, s.r.o. Vásárlási feltételeit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés tárgya az áru kézbesítése, a www.abctoner.hu webáruházon keresztül, a vásárló megredelése alapján.
A megrendelés történhet a webáruházon keresztül, e-mailben és telefonon.

A megrendelés megérkezéséről az eladó e-mailben visszaigazoló e-mailt küld a vásáró részére. A visszaigazolás tartalmazza a rendelési számot. Később ezen azonosító számra hivatkozva fordulhat a vásárló az eladóhoz. 

A megrendelés feldolgozása során az eladó e-mailben vagy telefonon keresheti meg a vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében. Abban az esetben, ha az eladó a vásárló megrendelését a vásárló megrendelésében foglalt feltételek szerint (pl. megrendelésben szereplő áron, szállítási határidőn belül, stb.) teljesíti, akkor az eladó a megrendelés feldolgozásáról nem köteles e-mailt küldeni a vásárlónak, hanem elegendő a szállítás időpontját és az esetleges egyéb adatokat sms és email útján közölni vásárlóval.

A vásárló és a Camea SK, s.r.o között a megrendelt termék tárgyában a szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, mely annak archiválására tekintettel utóbb hozzáférhető.

Minden terméknél a végső ár van feltüntetve (ÁFA-val). A termék feltüntetett ára alatt az az ár értendő, amely még nem tartalmazza a szállítási költséget. A webáruház által feladott csomagokat a GLS futárszolgálat kézbesíti.  

 

Szállítás és fizetés

Az eladó a weboldalon tájékoztató jelleggel feltüntetett szállítási határidőre törekszik a megrendelés teljesítésekor. A szállítás időpontját az eladó minden esetben e-mailben közli a vásárlóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen.


A megrendelések feldolgozása abban a sorrendben történik, ahogy beérkeztek az eladóhoz. Abban az esetben, ha a megrendelt termék a megredelés leadásának időpontjában nincs készleten, az eladó értesíti a vásárlót.

A szállítás módja: 

  • GLS futárszolgálattal, amely 1 munkanapon belül szállít a feladást követően, amennyiben a vásárló 16:00-ig adja le a rendelését a webáruház oldalán. 

Abban az esetben, ha a szállító nem tudja betartani a szállítás határidejét, megegyezhet a vásárlóval egy másik szállítási határidőben. Ebben az esetben a vásárlónak joga van felmondani a szerződést. Ha a csomag az átvételkor sérült, akkor a vásárló köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral vagy eladóval, és a küldeményt az eladó költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a vásárló későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak elutasítását vonja maga után.

A vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni. 

Amennyiben nincs másképp meghatározva, a szállitás költségeit a vásárló fizeti. A szállítás árjegyzékét beleértve az összes feltételt és költséget megtekintheti ezen az oldalon: www.abctoner.hu/szallitas-lehetosegek/.

  

Garancia

A termékekhez tartozó garancia időtartama az egyes termékek leírásában van feltüntetve, amennyiben nem szerepel más adat, az Abctoner.hu webáruház  saját márkás termékre termékekre az átadástól számítva 36 hónap garanciát vállal.

A garancia csak sérülésmentes termékekre érvényes.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Reklamáció esetén kérjük, jelentkezzen ügyfélszolgálatunknál az kapcsolat menüpontban található email címen, vagy telefonszámon.


Reklamáció

Amennyiben valamilyen meghibásodás észlelhető a megvásárolt terméken, a vásárlónak jogában áll megreklamálni azt. A helyes elbiráláshoz szükséges, hogy az áru tiszta és teljes legyen,  összhangban a higiéniai előirásokkal. A vásárló köteles az általános feltételek mellett betartani a termék jótállási papirján vagy a leirásban szereplő feltételeket, a terméket az élettartamával összhangban használni.

A kézbesítést követőan a vásárló köteles tudani az eladóval a felmerült problémát. A reklamáció történhet írásos formában, e-maiben, postai úton vagy telefonon keresztül: info@abctoner.hu,+36 1 848 0469. 

A vásárló jogai

A hibás árunál, amelynek reklamációját a fogyasztó/vásárló a jótállási időszakon belül végrehajtja, az elhárítható hibáknál joga van a hiba ingyenes, rendes és időbeni megjavításához. Azoknál a hibáknál, amelyeket nem lehet elhárítani, és amelyek akadályozzák az áru használhatóságát, a vásárlónak joga van az árucserére, vagy elállhat a szerződéstől és visszakérheti a pénzt. 

Amennyiben a hiba elhárítható, de a folyamatos visszatérése miatt a fogyasztó nem tudja rendesen használni, joga van annak kicseréléséhez vagy az ár visszatérítéséhez. Ugyanilyen jogai vannak akkor is, ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet elhárítani, és amikor a reklamációt 30 napon belül nem hajtják végre.

Amennyiben nem elhárítható hibákról, de azok nem akadályozzák a termék használhatóságát, a vásárlónak joga van valamilyen optimális kedvezményre.

Az eladó felelőssége

Az eladó felel az áru minőségéért, és azért, hogy az előírt követelményeknek és a leírásben feltüntettett céloknak megfeleljen. 

Az eladó felelős azokért a hibákért, amelyek az áruátvétel után jelennek meg még a jótállási időn belül. 

Az eladó nem felelős a károkért, ha:

  • azt a kárt maga a vásárló okozta
  • a vásárló már a vásárlás előtt tudomása volt a kár kilétéről
  • épp a kár miatt volt kedvezményes ára a terméknek
  • ez a jótállási időben történt, de a nem megfelelő és túlzott használat miatt vagy a termék elhasználtsága miatt, vagy amelyek a termék élettartama után keletkeztek

Az eladó a reklamációt követő 3 munkanapon belül reagál a vásárló kérésére. 

A szerződés elállásától való jog

Megrendelése során a vevő élhet a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. A vevőnek joga van akármilyen indoklás nélkül visszaküldeni a felbontatlan tintapatronokat és tonereket, mégpedig 14 napon belül a küldemény átvételétől. Csak azokat a terméket lehet visszaküldeni, amelynek használhatósága (a címkén van megjelölve a gyártó által) minimum 6 hónap, és ez csak sértetlen és kibontatlan, eredeti csomagolásban.

Ha a Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: 080 01, Prešov, Sabinovská 67.
Abban az esetben, ha a vásárló úgy dönt, hogy eláll a szerződéstől, a következő feltételeket köteles teljesíteni:

  • Nyomtatókat és a fénymásolókat csak a teljes tartozékkal lehet visszaküldeni;
  • A termékeket, amennyire lehetséges az eredeti csomagolásban kell visszaküldeni.
  • Amennyiben a Vásárló eláll a szerződésétől, azt közölnie kell az Eladóval, még a csomag feladását megelőzően (mielőtt megkapná a feladásról szóló visszaigazoló e-mailt), amennyiben ezt nem teszi meg, a szállítási költség a Vásárlót illeti.

A visszaküldésnél felmerülő költségek a vevőt terhelik, továbbá az eladó köteles visszafizetni a visszaküldött termék árát a vevőnek a szerződés felbontáást követő 30 napon belül.

Fontos! Az elállási jog gyakorlását a törvény a fogyasztók vonatkozásában írja elő (olyan természetes személyek akik szakmájuk, önálló foglalkozásuk, üzleti tevékenységük körén kívül járnak el), tehát gazdasági társaságok, vállalkozások vonatkozásában nem. Ez alapján az elállási jog gyakorlását csak a fogyasztónak minősülő ügyfeleink számára biztosítjuk. Cégek esetén egyedi egyeztetés alapján eltérhetünk és amennyiben a csomagolás bontatlan és nem jelent kifejezett hátrányt számunkra (pl. rendelés alapján beszerzett ritka termék) ilyen esetekben is dönthetünk a visszavásárlás mellett méltányosság alapján.